موسسه های رده بندی یا (Classification Societies)

بخاطر اینکه کشتی های مطلوب تر و با اسلوب یکسان ساخته شوند، موسسه های رده بندی (IACS) بوجود آمد. این موسسات همچنین به کار نظارت روی کشتی ها و بمنظور نگهداری آنها با روش و اصول نوین را هم عهده دار شدند و مجموعه ای از قوانین و مقررات را در خصوص ساخت کشتی ارائه نمودند. لذا، کشتی ها بر اساس این مقررات طبقه بندی می شوند.

درباره IACS (International Association of Classification Societies) :

با توجه به توضیحات داده شده، این موسسه  را “انجمن بین المللی رده بندی“یا IACS  (International Association of Classification Societies) نام گذاری کردند. به عبارت دیگر کار و حرفه  اصلی این موسسه و انجمن حصول اطمینان از نگهداری کشتی ها بر اساس مجموعه قوانین و مقررات موسسه رده بندی است.

هر پنج سال یکبار، بازرسی ویژه از کشتی (ها) انجام می شود که به آن Special Survey”” گفته می شود. این بازرسی ویژه شامل بدنه کشتی (Hull) و ماشین آلات (Machinery) می باشد. کشتی ها موظف هستند که کلیه گواهینامه های مربوط به بازرسی را که از طرف موسسه های رده بندی صادر می شود، همواره بر روی کشتی موجود داشته باشند.

از جمله این گواهینامه ها می توان موارد زیر را نام برد:

  • Load Line Certificate.
  • Safety Construction Certificate.
  • Safety Equipment Certificate.

در بسیاری از چارترپارتی ها تاکید می شود که کشتی مورد اجاره، باید تحت کلاس”لویدز”و در سطح A1 + 100 یا معادل آن باشد. 

*** توضیح اینکه موسسه لویدز یا (Lloyds) یکی از معروفترین و مشهورترین موسسه رده بندی است که مقر آن در لندن، می باشد.

ضمنا این بند از چارترپارتی به اجاره کنندگان این آرامش خیال را می دهد که کشتی در وضیعت خیلی مطلوب و ایمن نگهداری می شود.

پیشنهاد مطالعه: چارتر پارتی چیست

مشهورترین موسسات رده بندی (IACS)

مشهور ترین موسسه های رده بندی جهان بعد از موسسه”لویدز” (Lloyds) که معمولابا کلمه لاتین LRنشان داده می شود، عبارتند از:

  • Bureau Veritas (BV).
  • American Bureau of Shipping (ABS).
  • Norske Veritas (NV).
  • Nippon Kaiji Kyokai (NK).
  • Germanscher Lloyds (GL).

 

پاسخ بدهید