تصادف کشتی (Collision) :

در صورت وقوع تصادف کاپیتان کشتی باید خبر آن را تلگرافی به مدیر کشتی اطلاع دهد تا بازرس بیمه گر جهت  بازرسی و تهیه گزارش خسارت (بدون هر گونه اظهار نظر و پیش داوری) برای هر دو کشتی فرا خوانده شود . با وجود این در یک موقعیت اضطراری کاپیتان باید خود ترتیب بازرسی را که قبلا” اشاره شد داده و اقدامات انجام شده را به مدیر و یا صاحب کشتی اطلاع دهد.

تعیین طرف مسئول در تصادف، موضوع پیچیده ای است که مدیر کشتی با تماس با قسمت بیمه، رسیدگی و تعیین طرف مسئول را به حقوقدانهای متخصص محول  می نماید. ضمنا” برای انتخاب حقوقدانها تصویب و موافقت بیمه گران و باشگاه  پی . اند . آی ( Protection & Indemnity Club ) لازم است.

پس از وقوع تصادف سریعا” نام حقوقدانهایی که برای شنیدن اظهارات کاپیتان و کارکنان به محل حادثه اعزام می شوند به کاپیتان اعلام می گردد، تحت هیچ عنوان نباید کاپیتان یا هر یک اعضاء کارکنان کشتی به شخص غیر از حقوقدان فرستاده شده از جانب صاحبان کشتی اظهاراتی در مورد چگونگی تصادف بعمل آورده و یا مسئولیت تصادف را قبول کنند. چنانچه قبل از اطلاع از نام حقوقدان شخصی خود را بعنوان فرستاده صاحب کشتی معرفی نماید، کاپیتان قبل از اینکه اظهاراتی نموده باشد باید موضوع را با اداره مرکزی در میان نهاده و تایید صلاحیت او را از اداره مرکزی اخذ نماید.

در بعضی نقاط دنیا ممکن است مقامات رسمی آنجا موظف باشند تحقیقاتی در مورد تصادف بعمل آورند. در چنین مواردی می توان توضیحاتی در مورد چگونگی حادثه به مقامات رسمی داد ولی حتی الامکان باید سعی نمود بیان توضیحات را تا آمدن وکیل شرکت به تعویق انداخت.

بلافاصله بعد از وقوع تصادف در حالیکه هنوز جزییات حادثه از ذهن کاپیتان زدوده نشده است باید گزارش آن حتی بصورت مقدماتی و یادداشت تهیه شود. این یادداست ها باید حاوی کلیه دستورهایی باشد به موتورخانه داده شده و شرح ظاهری موقعیت کشتی و کلیه تغییراتی که به دنبال تصادف در وضیعت های نسبی آن ایجاد گردیده است ضروری است فشار و جهت باد، وضع جزر و مد، علائم مبادله شده با کشتی (های) دیگر و غیره باید در گزارش قید گردد.

کاپیتان همچنین باید صورت اسامی و آدرس (های) شاهدین منجمله پایلوت (Pilot) یا راهنمای کشتی، را تهیه کرده و از آنها درخواست نماید آنچه را هنگام وقوع حادثه مشاهده نموده اند بطور خلاصه گزارش دهند.

کاپیتان, سپس باید دفاتر کشتی (Log Book) نقشه های دریانوردی، آنچه که توسط عمق یاب صوتی  (Echo Sounder)ثبت شده است و سایر اطلاعات را در یک گاو صندوق نگه داشته و اطمینان حاصل نماید که جیزی بر آنها اضافه یا کم نشده و تغییراتی در آنها ایجاد نشده باشد.

پاسخ بدهید