کنوانسیون بین‌المللی SOLAS و کد IMDG

کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان در دریا، 1974 (SOLAS)، به صورت اصلاح شده، جنبه‌های مختلف ایمنی دریایی را پوشش می‌دهد. فصل هفتم این کنوانسیون مقررات اجباری مربوط به حمل کالاهای خطرناک به صورت بسته‌بندی شده را شامل می‌شود. حمل کالاهای خطرناک باید مطابق با مقررات کد بین‌المللی کالاهای خطرناک دریایی (کد IMDG) باشد که به عنوان توسعه‌ای برای مقررات فصل هفتم SOLAS در نظر گرفته می‌شود.

کد IMDG و کنوانسیون MARPOL

علاوه بر SOLAS، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی کشتی‌ها، 1973، که توسط پروتکل 1978 اصلاح شده است (MARPOL)، در پیوست سوم خود مقررات اجباری برای جلوگیری از آلودگی توسط مواد مضر حمل‌شده به صورت بسته‌بندی شده از طریق دریا را شامل می‌شود. این مقررات نیز در کد IMDG توسعه یافته‌اند. بنابراین، حمل مواد مضر در کشتی‌ها جز در تطابق با مقررات پیوست سوم MARPOL ممنوع است.

تاریخچه و توسعه کد IMDG

پیدایش و تحول کد IMDG

کد IMDG به عنوان یک کد بین‌المللی برای حمل و نقل دریایی کالاهای خطرناک به صورت بسته‌بندی شده توسعه یافته است تا حمل و نقل ایمن کالاهای خطرناک را تقویت و هماهنگ کند و از آلودگی محیط زیست جلوگیری کند. این کد به طور مفصل الزامات مربوط به هر ماده، مواد یا مقاله خاص را مشخص می‌کند و مواردی مانند بسته‌بندی، ترافیک کانتینر و انبارش را با تأکید ویژه بر جداسازی مواد ناسازگار پوشش می‌دهد.

تغییرات و اصلاحات کد IMDG

کد IMDG در ابتدا در سال 1965 به عنوان یک ابزار توصیه‌ای به تصویب رسید. در سال 2002، مجمع عمومی در هفدهمین جلسه خود با تصویب قطعنامه A.716(17)، تصمیم گرفت که این کد را از 1 ژانویه 2004 تحت کنوانسیون SOLAS به وضعیت اجباری تبدیل کند. با این حال، برخی از بخش‌های این کد همچنان توصیه‌ای باقی مانده‌اند.

از زمان معرفی آن در سال 1965، کد IMDG بسیاری از تغییرات را هم در ظاهر و هم در محتوا به خود دیده است تا با نیازهای دائماً در حال تغییر صنعت همگام شود. اصلاحاتی که اصول بنیادی کد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند، می‌توانند تنها توسط کمیته ایمنی دریایی تصویب شوند. بدین ترتیب، IMO می‌تواند به تحولات حمل و نقل در زمان معقولی پاسخ دهد.

کد IMDG

فرآیند اصلاحات دوره‌ای کد IMDG

اصلاحات دوره‌ای و منابع آنها

اصلاحات کد IMDG به صورت دوره‌ای دو ساله توسط گروه E&T انجام می‌شود و عمدتاً از دو منبع نشأت می‌گیرد؛ پیشنهاداتی که مستقیماً توسط دولت‌های عضو به IMO ارائه می‌شود و اصلاحاتی که برای هماهنگی با تغییرات توصیه‌های سازمان ملل متحد در حمل و نقل کالاهای خطرناک که الزامات اساسی برای همه شیوه‌های حمل و نقل را تعیین می‌کند، لازم است.

ISPS (آی. اس. پی. اس) چیست و چه هزینه هایی دارد ؟

نتیجه‌گیری

اهمیت کد IMDG در حمل و نقل دریایی ایمن

کد IMDG نقش حیاتی در تضمین ایمنی حمل و نقل دریایی کالاهای خطرناک و جلوگیری از آلودگی محیط زیست دارد. این کد با تطبیق مداوم با نیازهای صنعت و هماهنگی با تغییرات بین‌المللی، ابزاری مؤثر برای حفظ ایمنی و سلامت دریانوردان و محیط زیست فراهم می‌آورد.

پاسخ بدهید