تفاوت بین صنعت دریایی Maritime، حمل دریایی Shipping ، بار دریایی Sea Freight، لجستیک Logistic  و زنجیره تامین Supply  Chain

از نظر یک فرد نا آشنا ، مفاهیمی مثل دریانوردی ، حمل و نقل ، باربری ، لجستیک ، زنجیره تامین و تجارت تقریبا یکسان یا مشابه هستند و ممکن است فرد تصور کند که هیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد.اما به محض درگیر شدن با این حوزه ها و یا کسب اطلاعات بیشتر از آنها، متوجه این موضوع خواهید شد که هرکدام از این واژه ها فیلدهای کاملا مجزا با کارکردها، هزینه ها و شکل و شمایل  متفاوتی میباشند و هرکدام نیاز به دانش، تجربه، تخصص، مستندات و نگرش خاص خود می باشند.

در این مقاله تلاش بر این است که تفاوت بین این مفاهیم و همچنین نحوه اتصال همه آنها را با تعاریف ساده ای توضیح دهیم :

  • صنعت دریایی- Maritime = شامل هر چیز مرتبط به اقیانوس، دریا، کشتی، ناوبری کشتی ها از نقطه A تا نقطه B ، دریانوردان ، داشتن کشتی و سایر فعالیت های در این زمینه ..
  • حمل و نقل دریایی – Shipping = انجام حمل بار از نقطه A به نقطه B با استفاده از کشتی ها و ادواتی که در صنعت دریایی قرار دارند ..
  • بار دریایی –  Sea Freight= بار/کالایی که با استفاده از خدمات خطوط حمل و نقل دریایی و با استفاده از ادواتی که در صنایع دریایی قرار دارند، حمل می شود.
  • خدمات لجستیک – Logistic  = فرآیندهای مربوط به ارسال محموله از انبار تولید کنندگان به انبار گیرنده از جمله تنظیم خدمات حمل و نقل خطوط  با استفاده از کشتی هایی که در صنایع دریایی قرار دارند. بطور کلی فرایندهایی که صنعت دریایی و حمل و نقل دریایی و بار دریایی را بهم متصل میکند لجستیک نامیده میشود
  • زنجیره تأمین – Supply Chain = کل فرآیند نوه که شامل همه جوانب در یک چرخه محصول است ، به عنوان مثال از برداشت میوه در مزرعه ای در نقطه A تا تحویل میوه به قفسه در یک فروشگاه در نقطه B با استفاده از کلیه صنایع فوق، مشاغل و خدمات و…