سطوح امنیتی کد ISPS   کدامند ؟

کد ISPS  از دو قسمت عمده و سه لایه یا سطح تشکیل شده است. قسمت های کد ISPS  (امنیت جهانی کشتی و بنادر)  بقرار زیر است :

قسمت الف :

این قسمت مقررات و شروط اجباری هستند که در خصوص استخدام و بکارگیری افسران امنیتی در شرکت های کشتیرانی را بحث و بررسی می کند. همچنین این قسمت (قسمت الف) در خصوص تهیه نقشه های امنیتی متعدد جهت بکارگیری آنها در کشتی ها یا بنادر مورد نیاز می باشد را هم تحت پوشش قرار می دهد.

قسمت ب :

این ها مقررات توصیه آمیز هستند که راهنمایی و سفارشات لازم جهت اینکه چطور نقشه های امنیتی را تدارک و تهیه نماییم، راهکارهایی را ارئه می کند.

لایه های امنیتی توسط مسئولین بنادر و تحت هدایت و راهنمایی مقامات دولتی، اجرایی می شوند. میزان و لایه امنیتی که توسط مسئول و مقام بندری به تصویب می رسد بایستی با کشتی و به جهت همکاری و هم افزایی، هماهنگ گردد.

برای درک بهتر این مطلب پیشنهاد می کنیم که قسمت اول مقاله  ISPS (آی. اس. پی. اس) چیست را مطالعه نمایید 

سه سطح کد امنیتی Isps به قرار زیر هستند :

الف : سطح اول امنیتی کد  ISPS : این سطح که سطح عادی است. در این سطح کشتی ها و پرسنل و امکانات بندری تحت شرایط عادی مشغول انجام وظیفه می باشند.

ب : سطح دوم –  سطح بالاتر: این سطح امنیت زمانی کاربردی می شود که خطر جدی تر متصور می شود. در این سطح، معیار های اضاغه تر از معیار های سطح عادی برای مدت زمانی (معین) به اجراء در خواهد آمد. این مدت زمان بایستی توسط کارشناسان امنیتی، جهت حفاظت از کشتی (ها) و امکانات بندری تعیین گردد.

پ : سطح سوم، سطح استثنایی: در این سطح، تصور بر این است که حادثه ای قریب الوقوع و حتمی در شرف وقوع می باشد. بنابراین معیار های امنیتی خاص و ویژه ای برای مدت زمان معین طراحی و اجرایی می شود. در این سطح کارشناسان امنیتی با همکاری تنگاتنگ و به اتفاق نمایندگان دولت و همکاری بسیار نزدیک با آنها، پروتکل های خاصی و دستور العمل های پیچیده را دنبال خواهند نمود.

isps

کد امنیتی ISPS  چه هزینه هایی دارد و چه کسانی باید پرداخت کنند ؟

کد امنیتی  آی. اس. پی. اس (ISPS) بایستی به جهت حفظ امنیت و حمایت از تمامی ذینفعان و در کاملترین اشکال خود به مرحله اجراء دربیاید.

برای شرکت های کشتیرانی بویژه مالکان کشتی ها و بنادر، این به آن معنی است که آنها بایستی هزینه اضافی برای این منظور پرداخت نمایند تا بتوانند افراد شایسته و ماهر و آموزش دیده را جهت پیاده سازی معیارهای امنیتی مورد نیاز کد امنیتی  ISPS  تربیت کنند.

نیروی انسانی فراوان، طراحی عظیم و ابزار آلات متعدد صرف پیاده سازی کد ISPS   می شود تا اطمینان حاصل شود که سلامت و امنیت جان کارکنان کشتی و پرسنل شاغل در بنادر تضمین گردد. جهت پوشش هزینه های مربوطه، خطوط کشتیرانی، هزینه ای تحت عنوان ” هزینه اضافی کد امنیتی ”  در صورتحساب  یا  در استعلام نرخ، قرار می دهند.

مشتری یا صاحب کالا هزینه های مربوط به کد امنیتی و تحت عنوان “هزینه امنیتی صاحب کشتی”  یا  “هزینه امنیتی ترمینال ” در صورتحساب های مربوطه دریافت می کنند که پرداخت آن واجب و لازم الاجراء است.

” هزینه امنیتی ترمینال ” همانطوری که از اسمش پیدا است توسط بنادر صورتحساب می شود و از مالک یا مالکان کشتی جهت پوشش هزینه اضافی حفاظت از بنادر، اخذ می گردد.

همچنین هزینه کد امنیتی در خصوص محمولات نیز از صاحب یا صاحبان کالا بهمراه کرایه حمل مربوطه و توسط شرکت حمل کننده دریافت می گردد. مقدار و مبلغ هزینه های کد امنیتی توسط خطوط کشتیرانی و بر اساس برآورد هزینه توسط مقام ها و افراد یا کار گروه تخصصی تعیین می شود و این نرخ تابع بندر و یا بنادری است که قرار است کشتی ها در آن بنادر بارگیری یا تخلیه نمایند، متغیر است.

بخاطر داشته باشیم که تهدید دائمی و پایدار دزدان دریایی  لحظه ای ما را به حال خود نمی گذارد و یکی از نگرانی و دغدغه اصلی ما را تشکیل می دهد. ابتکار عمل مثل کد امنیتی ISPS  سبب می شود اقدامات و نیاز های پیشگیرانه جهت حفاظت از محموله، کشتی و خدمه آن، با تمام قوا بکار بندیم. اگر چه اینگونه اقدامات در حال حاضر هزینه های زیادی را تحمیل می کنند ولی در دراز مدت، این ابتکار عمل برای حفاظت از منافع عمومی می باشد.

 

 

پاسخ بدهید