تفاوتهای شرکت های NVOCC ، فورواردر و لاین در کشتیرانی

شرکت های NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier) و لاین و فورواردر هر سه در حوزه حمل و نقل بین المللی کالا فعالیت می کنند، اما دارای وظایف و مسئولیت های متفاوتی هستند.

شرکت های NVOCC به عنوان میانجی در حمل و نقل بین المللی کالا عمل می کنند، مانند شرکت های فورواردر. آنها برای حمل و نقل کالاها ترتیبات لازم را با شرکت های حمل و نقل اصلی مانند شرکت های حمل و نقل هوایی یا دریایی برقرار می کنند. با این حال، شرکت های NVOCC به عنوان حامل کالا نیز عمل می کنند، بدون اینکه خودشان در اختیار ناوگان حمل و نقل باشند. به عبارت دیگر، شرکت های NVOCC برای حمل و نقل کالاها از ناوگان شرکت های حمل و نقل اصلی استفاده می کنند.

از سوی دیگر، شرکت های لاین به عنوان حامل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر در سطح بین المللی عمل می کنند، مانند شرکت های حمل و نقل دریایی. آنها برای حمل و نقل کالاها از ناوگان خود استفاده می کنند و مسئولیت حمل و نقل و تحویل کالاها را بر عهده دارند.

بنابراین، تفاوت اصلی بین شرکت های NVOCC و لاین در این است که شرکت های NVOCC به عنوان حامل کالا عمل نمی کنند و برای حمل و نقل از ناوگان شرکت های حمل و نقل اصلی استفاده می کنند، در حالی که شرکت هایلاین  به عنوان حامل کالا از ناوگان خود استفاده می کنند.

شرکت فورواردر


شرکت های فورواردر به عنوان واسط بین مشتریان و شرکت های حمل و نقل، خدماتی مانند حمل و نقل، بیمه، مشاوره و مدیریت زنجیره تامین ارائه می دهند. این شرکت ها به عنوان مجری حمل و نقل کالا، هماهنگی های لازم را بین مشتری و شرکت حمل و نقل برقرار می کنند و به مشتریان خدماتی مانند ترمینال، بیمه و انبارداری نیز ارائه می دهند. عمدتا شرکت های فورواردر به صورت شرکت های خصوصی عمل می کنند و اغلب به صورت مستقل به کار می پردازند.


بنابراین، اصلی ترین تفاوت بین شرکت های فورواردر و لاین این است که شرکت های فورواردر به عنوان واسط بین مشتریان و شرکت های حمل و نقل فعالیت می کنند و خدماتی مانند مدیریت زنجیره تامین را ارائه می دهند، در حالی که شرکت های فورواردر و لاین هر دو در حوزه حمل و نقل بین المللی کالا فعالیت می کنند، اما در واقع دارای وظایف و مسئولیت های متفاوتی هستند.

شرکت های فورواردر به عنوان میانجی در حمل و نقل بین المللی کالا عمل می کنند. آنها با برقراری ارتباط با شرکت های حمل و نقل اصلی (مانند شرکت های حمل و نقل هوایی یا دریایی)، برای حمل و نقل کالاها ترتیبات لازم را می گیرند. این شرکت ها معمولاً وظایفی مانند مشاوره در زمینه حمل و نقل، انتخاب مسیرهای مناسب، برنامه ریزی و سازماندهی حمل و نقل، بررسی و تأیید اسناد و مدارک لازم برای حمل و نقل، بسته بندی و نگهداری کالاها و حل مسائل و مشکلات حمل و نقل را بر عهده دارند.

پیشنهاد مطالعه: ISPS (آی. اس. پی. اس) چیست و چه هزینه هایی دارد ؟

شرکت های لاین

از سوی دیگر، شرکت های لاین معمولاً به عنوان حامل کالاها از یک نقطه به نقطه دیگر در سطح بین المللی عمل می کنند. این شرکت ها برای حمل و نقل کالاها از ناوگان خود استفاده می کنند و مسئولیت حمل و نقل و تحویل کالاها را بر عهده دارند. این شرکت ها معمولاً از طریق امضای قرارداد با مشتریان، بار را به عهده می گیرند و برای حمل و نقل آن، هزینه های مربوطه را از مشتری دریافت می کنند. همچنین، این شرکت ها معمولاً وظایفی مانند تدارک کانتینرها، بسته بندی و بارگیری کالاها، و امضای قراردادهای حمل و نقل با شرکت های فورواردر را بر عهده دارند.

لازم به توضیح است در ایران تنها شرکت حافظ دریای اریا (یا خط جمهوری اسلامی) بعنوان لاین کشتیرانی فعالیت نموده و باقی شرکتها بصورت NVOCC یا فورواردری و یا ترکیبی از هردو فعالیت مینمایند.

پاسخ بدهید