سن کشتی یا AGE

سن کشتی ها برای اجاره کنندگان دارای اهمیت زیادی است. و اصولا اجاره کنندگان و فروشندگان کالا، کشتی های زیر 15 سال را ترجیح می دهند.  چرا که حق بیمه کالا (در زمان حمل در دریا) بستگی زیادی به سن کشتی دارد. مثلا برای محموله هایی که با کشتی 15 تا 20 ساله حمل می شوند باید حق بیمه اضافی به نام Overage Insurance Premium یا بیمه اضافی بابت سن زیاد کشتی (یعنی بالای 15 سال) به بیمه گر پرداخت شود.

پیشنهاد مطالعه: موسسه های رده بندی یا (Classification Societies)

پاسخ بدهید