مجموعه اصطلاحات تخصصی مذاکرات اجاره کشتی

پیشنهاد اولیه (Freight Indication)

در مکاتبات حمل دریایی صنعت کشتیرانی، کلمه “ایندیکیشن” (Indication) به معنی نشانه، اشاره، توصیه و حدود قیمت، می باشد. این واژه در مذاکرات چارترینگ به معنی اشاره به چیزی است یک طرف ممکن است بتواند با آن توافق کند. و کلابه معنی پیشنهاد اولیه و غیر رسمی یا همان حدود قیمت و به اصطلاح بازاری هامزه دهان”پیشنهاد دهنده است.

هرگاه این علامت که از جانب طرف مقابل داده می شود جذابیت داشته باشد، آنگاه طرف دیگر از او خواهد خواست که آنرا به صورت یک پیشنهاد رسمی جهت حمل کالا مطرح و ارسال کند. باید دقت داشت که (Indication) به خودی خود به معنای پیشنهاد رسمی نیست ولی می تواند پیش درآمد یا مقدمه ای برای آغاز مذاکره باشد.

ولی به هر حال این قسمت به خودی خود بخشی از روند رسمی مذاکره حمل دریایی تلقی نمی شود و اجاره کننده (همانطوری که گفته شد) بایستی درخواست دریافت پیشنهاد قطعی و رسمی از مالکان را بنماید که اصطلاحا به ان “پیشنهاد قطعی و رسمی” یا Firm Offer  می گویند.

پیشنهاد متقابل (Counter Offer)

اجاره کننده پس از دریافت پیشنهاد قطعی و رسمی (Firm Offer) از طرف مالکان کشتی که معمولا از طریق واسطه یا بروکرو و یا بعضا شرکت فورواردر Broker)) کشتی انجام می شود، آنرا (پیشنهاد قطعی) مجددا بررسی می کند و در صورت مناسب بودن پیشنهاد حمل دریایی (کانتینری یا فله)، از هر لحاظ یعنی شامل نرخ، شرایط، مشخصات کشتی و تاریخ تقریبی ورود کشتی به بندر بارگیری مورد نظر و … سپس به طرف مقابل یعنی مالکان کشتی “پیشنهاد متقابل” یا همان (Counter Offer) می فرستد که این پیشنهاد معمولا حاوی نرخ کرایه حمل دریایی و ترم حمل دریایی و سایر شرایط مذاکره آنها، برای اجاره می باشد.

پذیرفتن شرایط مذاکره و استثنائات یا (Accept / Except)

مالکان پس از دریافت پیشنهاد متقابل (Counter Offer) از اجاره کنندگان، یا آنرا غیر قابل مذاکره تشخیص می دهند که کلا آنرا رد می کنند (که به آن اصطلاح  Refuse می گویند) و دیگر امکان ادامه مذاکره وجود ندارد یا اینکه بخشی از شرط و شروط اجاره کنندگان مورد قبول مالکان می باشد (ولی نه تمامی آنها) که در این صورت با پیشنهاد جدید و بصورت Accept / Except یا A/E بر می گردد و آن به این معنی است که مالکان شرط یا شرط های (ترم های) اجاره کنندگان را حهت حمل دریایی کالا می پذیرند بجز بخشی از آن که آنها را برای پذیرفتن اجاره کنندگان تکرار می کنند.

تکرار شرط یا شرایط  قبلی   (Repeat Last)

در این شرط مالک کشتی یا اجاره کنندگان با ارسال این پیام به طرف مقابل خود این پیغام را می دهند که شرایط آنها برای اجاره کشتی همان شرایط و نرخی است که قبلا و بصورت رسمی  و با تعیین زمان پاسخ دادن با آن، شرط یاد شده را تکرار می کنند و حاضر نیستند کوچکترین تغیری در آن ایجاد کنند.

تکرار شرایط قبلی به استثناء (Repeat last Except)

در این مرحله از مذاکرات، مالکان یا طرف مقابل ممکن است  شرط های خود را تکرار کنند و بخشی از آن را و به جهت ادامه مذاکره در آن تغییراتی بدهند که در اینصورت با ارسال پیغام می گویند که آنها (مالکان یا اجاره کنندگان) شرط های قبلی را تکرار و چند موردی که مد نظر دارند ذکر می کنند که در این مرحله از مذاکرات آورده می شود “تکرار شرایط قبلی به استثناء” یا Repeat last Except و به اینصورت برای حصول نتیجه نهایی مذاکره را ادامه می دهند.

پیشنهاد قطعی و بدون شرط (Clean Firm Offer)

به پیشنهاد حمل و نقل یا آفری (Offer) که پیش شرط نداشته باشد، پیشنهاد کلین (Clean) می گویند.

پیشنهاد جدید یا (Re-Offer)

اگر طرف مقابل پیشنهاد را بطور کلی رد (Refuse) کند و در مقابل تغییراتی در پیشنهاد و آن را مجددا و بر اساس شرایط خودش ارسال کند، آنگاه این خود به صورت پیشنهاد جدید یا (Re – Offer) قابل طرح و مذاکره می باشد. که هر کدام از طرفین مذاکره و در صورت دریافت آن و داشتن تمایل و جذابیت می تواند بر آن اساس مذاکره را از اول شروع کند.

زمان پاسخ (Reply Time)

در مکاتبات مرتبط با کشتیرانی، هر یک از انواع آفر یا کانتر آفر (که  قبلا در باره آنها توضیح داده شد) دارای محدودیت زمانی برای پاسخ دادن هستند. این محدودیت هنگام مکاتبات باید بصورت واضح تعریف شوند.

تعریف روشن و واضح از محدودیت زمانی برای پاسخ دادن، رد و یا قبول آفر و کانتر آفر در مذاکرات بسیار مهم و حیاتی است. مثلا برای پاسخ به یک آفر (Offer) ممکن است تا ساعت 14:00 مهلت داده شود، اما مشخص نکنند که تا ساعت 14:00 به وقت کجا ؟ و یا چه تاریخی ؟ (امروز تا ساعت 14:00 یا فردا ؟ یا پس فردا ؟ و…)

پس بهتر است گفته شود که پاسخ باید تا ساعت 14:00 به وقت لندن و در تاریخ یا تا تاریخ 10/06/2020 ارسال شود. در صورت دیر پاسخ دادن به پیشنهاد قطعی آنها (هر کدام از طرفین) می توانند پیشنهاد را کنار گذاشته و سراغ پیشنهاد دیگری برود و آنها (چه مالک کشتی چه اجاره کنندگان) حق هیچ گونه اعتراضی را ندارند. این توضیح (گنجاندن زمان پاسخ) دیگر جایی برای سوء تفاهم و اختلاف باقی نمی گذارند.

پیشنهاد مطالعه: سن کشتی یا AGE در کشتیرانی چه اهمیتی دارد؟

پاسخ بدهید